Bảo vệ Sự Kiện

    Công ty bảo vệ Kim Thành Đạt chuyên cung cấp các dịch vụ bảo vệ trong đó bảo vệ mục sự kiện luôn được công ty làm tốt nhất bởi tính chất sự kiện là rất đông người và khó tổ chức quy củ

    Dịch vụ bảo vệ sự kiện gồm những công việc sau:

    Là loại hình dịch vụ cao cấp, nhằm đảm bảo an ninh trật tự mang tính sự kiện.

    Đặc điểm trong hoạt động dịch vụ an ninh này bao gồm: Giữ gìn trật tự, chống gây rối, tấn công, phá hoại, bảo đảm an ninh trong phạm vi chủ quyền sử dụng, sở hữu hợp pháp của khách hàng     
 


    Nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ sự kiện

 

    Bảo vệ an toàn, không để xảy ra các hoạt động của tội phạm, cháy nổ tại nơi tổ chức sự kiện trong suốt thời gian thực hiện nhiệm vụ.

    Ngăn chặn và phối hợp với lực lượng vũ trang bắt giữ những kẻ có hành vi côn đồ quá khích gây rối trật tự trị an.

    Công ty bảo vệ Kim Thành Đạt luôn mang đến cho khàng hàng sự hài lòng nhât về dịch vụ và chất lượng dịch vụ