Công ty bảo vệ KIM THÀNH ĐẠT được cấp chứng nhận nghiệp vụ PCCC

     _Toàn bộ nhân viên của công ty Bảo vệ Kim Thành Đạt tham gia lớp tập huấn, diễn tập PCCC của sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy Tỉnh Bình Dương. Các nhân viên được trang bị kiến thức về pháp luật, về kỹ thuật PCCC, biện pháp phòng cháy chữa cháy tại các tòa nhà, văn phòng, kho vật tư… các nguyên nhân gây ra cháy nổ, các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC, cách sử dụng các loại bình chữa cháy và các phương tiện chữa cháy..
Toàn bộ nhân viên của công ty được tham gia thực hành diễn tập phòng cháy chữa cháy tại nơi tập huấn và các mục tiêu điển hình. 
     _Qua buổi diễn tập công tác PCCC tại đơn vị, tòan bộ nhân viên tham gia lớp học đã được ôn lại và nâng cao thêm hiểu biết công tác PCCC, biết cách tổ chức, thực hiện nhiệm vụ của đội chữa cháy, tính toán thời gian từ khi nhận thông tin cháy, tập trung quân số, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, thời gian di chuyển từ địa điểm tập kết đến hiện trường để xác định, tiếp cận đám cháy và dập tắt đám cháy, công tác báo cáo, thu dọn hiện trường… Tất cả học viên đều nêu cao tinh thần PCCC cao nhất khi được báo có cháy xảy ra sẽ khẩn trương tập trung đi chữa cháy.
     _Sau khi kết thúc lớp huấn luyện toàn bộ nhân viên đã được cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy.