Công tác trông giữ phương tiện

Công tác bảo vệ trông giữ phương tiện là một phần quan trọng và không thể thiếu trong hoạt động Quản lý Tòa nhà. 

Mục tiêu của công tác trông giữ phương tiện:
- Bảo vệ tài sản cho người dân sống và làm việc tại Tòa nhà, khách đến giao dịch công tác tại Tòa nhà.
- Tạo niềm tin cho khách hàng gửi giữ phương tiện.

 

1. CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA VIỆC TRÔNG GIỮ PHƯƠNG TIỆN:
- Việc trông giữ phương tiện tuân theo quy định của Nhà nước về pháp nhân của đơn vị trông giữ phương tiện, quy định về điều kiện cơ sở vật chất của đơn vị nhận trông giữ phương tiện.
- Vé gửi xe theo quy định của Bộ tài chính và Tổng cục thuế để đảm bảo an toàn cho công tác trông giữ phương tiện và công tác quản lý nhà nước về thu thuế.
- Giá trông giữ phương tiện hiện nay tại Hà Nội thực hiện theo Quyết định số 107/2009/QĐ-UBND ngày 29/9/2009 của UBND Thành phố Hà Nội  Về việc bổ sung, điều chỉnh Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND thành phố Hà Nội về việc thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội.
- Trong trường hợp địa bàn khu vực Tòa nhà hoặc Tòa nhà có quy định riêng được sự đồng ý của các cơ quan chức năng và người dân sẽ được phép áp dụng riêng.
2. CÁC LOẠI HÌNH TRÔNG GIỮ PHƯƠNG TIỆN TẠI TÒA NHÀ:
Tùy theo mức độ trang thiết bị của mỗi tòa nhà có thể có những hình thức trông giữ xe khác nhau. Cụ thể:
-  Tòa nhà được trang bị hệ thống trông giữ xe ô tô tự động: Khi tòa nhà được trang bị hệ thống này xe ra vào được quản lý bằng vé từ và việc trông giữ xe hoàn toàn tự động ngay từ điểm bắt đầu đưa xe vào nơi gửi.
- Tòa nhà được trang bị hệ thống kiểm soát vé xe tự động: Khi tòa nhà được trang bị hệ thống này, vé xe được quản lý bằng phương pháp tự động bằng thẻ từ. Tuy nhiên người gửi xe vẫn phải tự đưa xe vào nơi gửi và đến nơi gửi để lấy xe ra.
- Trông xe bằng vé do  cơ quan thuế phát hành trong tầng hầm và nhà xe riêng của Tòa nhà
- Trông xe bằng vé xe do cơ quan thuế phát hành bên ngoài Tòa nhà.
 
3. LỰC LƯỢNG TRÔNG XE VÀ TRANG THIẾT BỊ PHỤC VỤ:
Lực lượng trông xe là một bộ phận trong lực lượng An ninh, bao ve chung của Tòa nhà. Lực lượng trông xe được đào tạo huấn luyện có chuyên môn, nghiệp vụ, tâm huyết và trách nhiệm với công việc.
Tùy theo trang thiết bị của Tòa nhà mỗi lực lượng trông xe được trang bị công cụ, dụng cụ và phương tiện phù hợp. Bao gồm trang thiết bị cho khu vực kiểm soát xe gửi vào, trang thiết bị cho khu vực kiểm soát xe ra, trang thiết bị cá nhân, quần áo đồng phục.
4. CÁC LỰC LƯỢNG HỖ TRỢ CÔNG TÁC TRÔNG XE:
Lực lượng trông xe có sự liên lạc thường xuyên và thông suốt với các bộ phận khác của đơn vị quản lý tòa nhà, với mỗi người dân, với chính quyền địa phương, chính quyền địa phương, cơ quan công an, cơ quan PCCC để có thể nhanh nhất xử lý các tình huống có thể xảy ra nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại đối với tài sản của người gửi.
5. TRÁCH NHIỆM CỦA BỘ PHẬN TRÔNG GIỮ PHƯƠNG TIỆN:
Để đảm bảo quyền lợi của những người gửi phương tiện, ngoài trách nhiệm của đơn vị quản lý tòa nhà, của bộ phận trông giữ xe, mỗi cá nhân liên quan phải chịu trách nhiệm trực tiếp đối với lỗi do mình gây ra trong trường hợp xảy ra mất mát, hư hỏng phương tiện.
6. MÔ HÌNH TRÔNG GIỮ XE ĐIỂN HÌNH ĐANG ĐƯỢC ÁP DỤNG TRONG TÒA NHÀ HIỆN NAY:
Đối với đa số các Tòa nhà hiện nay, việc trông giữ xe vẫn chủ yếu bằng sử dụng con người kiểm soát trực tiếp tại khu vực lối vào gửi xe, khu vực lối ra gửi xe.
Vé gửi xe thông thường được sử dụng vé do cơ quan thuế phát hành