Công tác bảo vệ

Công tác Bảo vệ là công việc trực tiếp bảo vệ an toàn sức khỏe và tài sản của người dân sống và làm việc trong tòa nhà. Công tác Bảo vệ cũng tương tự công tác An ninh nhưng mang tính trực tiếp hơn là phòng ngừa. Đối với mỗi sự vụ, bộ phận bảo vệ là lực lượng trực tiếp giải quyết nhanh kết hợp với các bộ phận khác. 

Những mục tiêu bảo vệ bao gồm: Bảo vệ tại các lối ra vào sảnh Tòa nhà, Bảo vệ lối ra vào tầng hầm, tầng máibảo vệ di động kiểm tra các khu vực hệ thống An ninh chưa kiểm soát hết.

1. Lực lượng bảo vệ và trang thiết bị:

Bộ phận Bảo vệ là một bộ phận trong lực lượng An ninh, Bảo vệ chung của Tòa nhà. Lực lượng Bảo vệ được đào tạo về chuyên môn, huấn luyện nghiệp vụ để có thể xử lý hầu hết các tình huống xảy ra hàng ngày hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại và những ảnh hưởng không tốt đối với con người và tài sản.
Lực lượng Bảo vệ được trang bị quần áo đồng phục, các dụng cụ thiết bị cầm tay phục vụ cho công việc như máy bộ đàm, dùi cui điện, đèn pin…
Nơi làm việc của lực lượng Bảo vệ được bố trí phù hợp với Quy định của Tòa nhà và để đảm bảo thực hiện công việc hiệu quả nhất. Tại các khu vực trong Tòa nhà được bố trí bàn làm việc. Tại các vị trí ngoài nhà bố trí ô che mưa nắng và ghế.
2. Các lực lượng khác hỗ trợ công tác Bảo vệ:
• Người dân sống trong Tòa nhà.
• Chủ đầu tư.
• Ban quản trị tòa nhà.
• Đơn vị quản lý Tòa nhà quản lý trực tiếp bộ phận An ninh, Bảo vệ.
• Các bộ phận khác thuộc đơn vị quản lý tòa nhà.
• Cơ quan chính quyền địa phương.
• Cơ quan công an địa phương quản lý khu vực.
3. Quy chế làm việc và trách nhiệm bộ phận Bảo vệ:
Bộ phận Bảo vệ hoạt động theo quy chế, nội quy riêng của Tòa nhà, của Chủ đầu tư và của đơn vị quản lý Tòa nhà đồng thời phải tuân theo quy định của Pháp luật.